Vores værdier

Favrskov skal stå fast på de grundlæggende danske og liberale værdier, som navnlig omfatter ytringsfrihed, ligestilling mellem kønnene, personlig frihed og selvbestemmelsesret, ansvaret for at kunne forsørge sig selv, samt ansvaret og muligheden for at bidrage til og indgå i det omgivende samfund. 

Derfor vil Venstre:

 • Sikre borgernes frie valg på såvel børne- som ældreområdet

 • Sikre borgerinddragelse, retssikkerhed, åbenhed og gennemsigtighed i kommunale beslutninger
 • Sikre oplysning som grundlag for borgernes demokratiske stillingtagen
 • Understøtte det private initiativ og det frivillige foreningsliv
 • Sikre social tryghed ved, at enhver, der kan forsørge sig selv, gør det, samt hjælp og støtte til dem, der ikke kan
 • Værne om den private ejendomsret
 • Bidrage til at løse klima- og miljøudfordringerne
 • Sikre, at Favrskov Kommune tager handsken op i forhold til integration af ikke-vestlige borgere og ikke giver køb på danske værdier og kultur, herunder ved at
 1. Supplere Favrskov Kommunes integrationspolitik med et punkt om bekæmpelse af negativ social kontrol og andre forhold, der kan hæmme integrationen
 2. Sikre et kommunalt beredskab i tilfælde af æresrelaterede hændelser
 3. Implementere og fastholde beskæftigelsesfremmende tiltag, herunder særligt tiltag der er rettet mod at få kvinder af ikke-vestlig oprindelse i uddannelse og arbejde
 4. Sikre, at dansk mad og danske højtider igen bliver en del af mad- og måltidspolitikken.