Favrskov skal være en sund kommune                                      Derfor vil Venstre:

 • Understøtte udviklingen af såvel udendørs som indendørs motionsfaciliteter i hele kommunen
 • Have fokus på tiltag, der kan reducere rygning, brug af snus og andre rusmidler
 • Anvende coronaerfaringerne til at opprioritere rengørings- og hygiejneindsatser, herunder berøringsfrie armaturer, døre, lys m.v.
 • Foretage systematisk monitorering af indeklimaet i kommunens institutioner og på baggrund heraf igangsætte relevante indsatser til forbedring
 • Udvide funktionerne og indsatserne i det nære sundhedsvæsen, herunder i forhold til udvidet hjerterehabilitering, HPV-vaccination, bedre monitorering af indsatsers effekt samt styrke indsatserne mod stress, ensomhed og mistrivsel.  

Favrskov Kommune skal være til for handicappede, psykisk syge og socialt udsatte borgere                                                  Derfor vil Venstre:

 • Understøtte handicappedes og psykisk syges erhvervs- og uddannelsesmuligheder
 • Understøtte handicappedes og psykisk syges mulighed for at deltage i forenings- og fritidslivet, herunder ved samarbejde med omkringliggende kommuner
 • Sikre rettidig og lovlig sagsbehandling
 • Arbejde for større inddragelse af pårørende
 • Afprøve nye organiseringsformer, som skal sikre høj kvalitet og brugertilfredshed
 • Arbejde for et tværfagligt fokus og at borgeren har færrest mulige personalekontakter
 • Prioritere efter- og videreuddannelse af ansatte
 • Indføre etiske regnskaber som supplement til de eksisterende tilsyn på bosteder
 • Indføre intranet for borgere, pårørende og personale, samt bedre digitale kommunikationsmuligheder på bosteder og efter borgerens ønske udvide anvendelsen af skærmbesøg
 • Tilbyde en kommunal betalingskortløsning til beboere på bosteder
 • Indføre en veteranpolitik og ansætte en veterankoordinator.