Favrskov skal være en effektivt drevet kommune med styr på økonomien                                                                                          Derfor vil Venstre:

 • Være garant for et skatte- og afgiftsstop
 • Sikre en solid kassebeholdning
 • Arbejde for flere udbud af kommunale opgaver
 • Sikre effektivitet på baggrund af best practice
 • Udbrede virtuelle møder, hvorved der kan spares kørselsudgifter og sikres effektivitet
 • Indføre en digital task force, som har til formål at finde effektiviseringer via digitale løsninger.

Favrskov skal være en attraktiv arbejdsplads                        Derfor vil Venstre:

 • Udbrede hjemmearbejde blandt kommunalt ansatte med henblik på at højne effektivitet og motivation
 • Indføre forsøg med 4-dages arbejdsuge, hvor medarbejderne ønsker det, og hvor dette ikke skader borgerkontakten
 • Indføre flere digitale løsninger, der letter arbejdsgangene
 • Inddrage medarbejderne i arbejdet med at begrænse bureaukratiet, fx på ældreområdet (samskabt styring)
 • Prioritere efter- og videreuddannelse
 • Understøtte en åben og tillidsbaseret arbejdskultur med uddelegering af ansvar og beslutningskompetence, eksempelvis selvstyrende teams i ældreplejen.

Favrskov skal være en videnskabende og videndelende kommune                                                                                            Derfor vil Venstre:

 • Indgå samarbejdsaftaler med universiteter og forskningsinstitutioner
 • Bidrage aktivt til anvendelsesorienteret forskning via ph.d.-projekter, specialeprojekter o.lign.
 • Bidrage aktivt til udveksling af viden og erfaring med andre kommuner.