Favrskov har en enestående natur, som vi skal bruge og værne om                                                                                                          Derfor vil Venstre:

 • Videreudvikle trækstien og oplevelsesmuligheder ved Gudenåen
 • Etablere et naturcenter i Ulstrup med udgangspunkt i Gudenåen
 • Etablere Landmark ved Lysnet i Vissing
 • Udvikle og vedligeholde flere MTB-spor
 • Etablere områder med skovrejsning med adgang for offentligheden
 • Udnytte naturen ved at etablere flere hundeskove, naturlegepladser, madpakkehuse, shelters, toiletfaciliteter, samt borde og bænke
 • Arbejde for etablering af flere afmærkede vandre- og løberuter i kommunen samt sikre sammenhængende stiforbindelser.

Favrskov skal være en bæredygtig kommune med fornuften i behold                                                                                                  Derfor vil Venstre:

 • Arbejde for opstilling af solcelleanlæg, hvor dette ikke er til væsentlig gene, og hvor dette også kan virke som grundvandsbeskyttelse
 • Stoppe udviklingen af nye vindmølleområder
 • Arbejde for sikring af grundvandet
 • Arbejde for vandafledningsløsninger, der sikrer mod oversvømmelse
 • Afsætte midler til energioptimering
 • Afsætte midler til videreudvikling af biodiversitet i samarbejde med bl.a. landsbyerne
 • Undersøge, om der kan etableres en kommunal fjernvarmering til distribution af fjernvarme
 • I højere grad genanvende byggematerialer ved kommunale byggerier
 • I højere grad genanvende kommunale møbler ved at indføre en digital platform for genanvendelse
 • Etablere en eller flere repair-caféer, hvor borgernes og kommunens elektronik m.v. kan repareres
 • Udvide åbningstiden på genbrugspladserne
 • Udvide storskraldsordningen
 • Afsætte midler til flere elbiler i den kommunale flåde, herunder elladestandere til opladning af kommunale biler, samt i øvrigt gøre det nemt for udbydere at opsætte elladestandere i det offentlige rum.