Vi skal give friheden tilbage til borgerne.

Du ved, hvad der er bedst for dig

Derfor skal du have frihed til at indrette dig på en måde, der giver mening for dig. Er du forældre til et barn i 0-6 årsalderen, skal du have adgang til fleksible pasningsmuligheder, herunder deltidspasning, tæt på din bopæl, og tilskud til pasning af eget barn. 

Er du ældre, skal du og dine pårørende kunne bestemme mest muligt selv. Der skal være et tilstrækkeligt antal plejeboliger, og jeg ser positivt på muligheden for flere friplejehjem. Klippekortordningen skal bevares, og du skal kunne regne med, at du kan vælge den mad, du ønsker.

Vi ved jo godt, hvad kvalitet er. Det er det, skatteyderne betaler for.

Vi skal holde øje med kvaliteten på alle velfærdsområder

Afleverer man sit barn i dagtilbud, eller er man ældre eller handicappet med behov for hjælp, er man afhængig af, at kommunen er i stand til at levere god kvalitet i det tilbud, man får. Vi skal derfor følge op på kvaliteten. Løsningen er ikke mere kontrol og bureaukrati, men bedre organisering, tilsyn og uddannelse.

En kommune skal være til for borgerne.

Inddragelse og kommunikation er nøgleord

Jeg ønsker en åben og inddragende kommune, hvor der er fokus på god kommunikation, korte sagsbehandlingstider og korrekte afgørelser. Det skal være let at komme i kontakt med kommunen, både fysisk og digitalt.

Favrskov skal have en større andel af væksten.

En kommune i balance

Favrskov halter bagefter i konkurrencen med andre kommuner om boligvækst. Jeg vil gerne byde flere tilflyttere velkommen i alle dele af kommunen, og jeg vil have fokus på at skabe udvikling, hvor der er et særligt behov. Det skal også i højere grad være muligt for unge at blive boende i kommunen, når de søger uddannelse eller job andre steder. Kommunal sammenhængskraft er vigtig for mig, og det handler om, at der er plads til alle.

Erhvervslivet er motoren i et samfund, og de lokale virksomheder skal derfor sikres gode vilkår og kvalificeret arbejdskraft. Særligt inden for brugen af private leverandører og digitale løsninger kan vi gøre det bedre.

En samlet vækststrategi kræver investeringer i såvel kommunale institutioner og infrastruktur som i kultur- og fritidslivet. Samtidig skal vi sikre, at kommunale investeringer fremmer den grønne dagsorden.


Vi kan godt passe på naturen og bruge den samtidig.


En grøn kommune med fornuften i behold

I Venstre tager vi klima- og miljøudfordringerne alvorligt. Vi vil passe på naturen, drikkevandet og vores fælles ressourcer. Samtidig vil vi gerne gøre naturen tilgængelig for borgerne. Naturoplevelser gør noget godt for mennesker, og derfor vil vi sætte langt større fokus på den smukke natur, der kendetegner Favrskov.