Favrskov skal være en kommune i balance med fokus på vækst og udvikling                                                                                        Derfor vil Venstre:

 • På baggrund af analyser og borgerinddragelse identificere udviklingspotentiale i alle dele af kommunen og derefter udforme en langsigtet bosætnings- og udviklingsstrategi
 • Sigte efter et årligt anlægsbudget på 125 mio. kr., bl.a. til sikring af bosætnings- og udviklingsplaner
 • Kaste sig ud i konkurrencen med de omkringliggende kommuner om boligvækst, herunder arbejde for boligvækst i og markedsføre de dele af kommunen, hvor væksten ikke kommer af sig selv
 • Anvende lokale ejendomsmæglere og arrangere bosætningsevents i forbindelse med boligmarkedsføring af de dele af kommunen, hvor der er særligt behov
 • Indføre velkomstmøder og velkomstpakke til tilflyttere, indeholdende kommunal information, information om detailhandlen m.v.
 • Sikre et varieret udbud af boliggrunde og boligformer overalt i kommunen
 • Sikre de mindre bysamfunds overlevelse ved målrettede investeringer, herunder ved byggemodning af kommunale grunde, der allerede er udlagt eller planlægges udlagt til boligformål
 • Sikre etablering af lokalråd eller lignende formelle organer i alle landsbyer
 • Bevare den decentrale administration
 • Være garant for, at brandstationen i Hinnerup ikke lukkes, og at det kommunale beredskab ikke forringes
 • Være garant for, at de små skoler ikke lukkes, men at der laves handleplaner for større elevgrundlag
 • Udvide skolebibliotekernes funktion i centerbyerne, sådan at der fra skolebibliotekerne kan ske udlån, afhentning af materialer m.v. fra folkebibliotekerne
 • Indføre et stående Landdistriktsudvalg
 • Understøtte og udvikle Landsbyrådets arbejde, herunder styrke Landsbyrådets arbejde for og med de mindre erhvervsdrivende i landsbyerne
 • Udvide nedrivningspuljen.