Favrskov skal have et stærkt kultur- og fritidsliv                    Derfor vil Venstre:

  • Arbejde for etablering og udvidelse af idrætsanlæg, der er tilpasset de lokale behov
  • Sikre liv i kommunens kulturhuse, herunder de nødvendige om- og tilbygninger, samt renoveringer
  • Samarbejde med forsamlingshusene om kulturelle aktiviteter
  • Øge aktivitetstilskuddet for de 14-18 årige
  • Indføre en ordning til understøttelse af udsatte børn og unges adgang til fritids- og idrætslivet
  • Arbejde for, at der afsættes en årlig pulje til anlæg, som fordeles efter ansøgning fra kultur- og foreningslivet
  • I samarbejde med DGI ansætte en foreningsudvikler, som skal understøtte og udvikle de frivillige foreninger
  • Lade Favrskov blive en del af DGI’s ”Bevæg dig for livet”
  • Arbejde for større samarbejde mellem foreningslivet, musik- og kulturlivet og børne- og skoleområdet
  • Videreudvikle Frivilligcenteret.