Favrskov skal have en bedre infrastruktur                                Derfor vil Venstre:

 • Arbejde for højklasset kollektiv transport fra Aarhus til Søften og Hinnerup
 • Arbejde for flere IC-stop i Hinnerup
 • Arbejde for at trinbrættet i Laurbjerg endelig bliver til noget
 • Arbejde for hurtigere busforbindelse mellem Hammel og Aarhus
 • Arbejde for bedre sammenhæng og korrespondance (skiftemuligheder) i den kollektive trafik i forhold til omkringliggende kommuner, eksempelvis at busrute 231 mellem Randers og Langå fortsætter til Thorsø
 • Arbejde for, at motortrafikvejen på rute 26 (syd om Lading Sø) på strækningen mellem Aarhus og Viborg står klar før 2040
 • Arbejde for, at udvidelsen af E45 forlænges til Randers
 • Arbejde for en Kattegatforbindelse
 • Arbejde for bedre takstsamarbejde mellem kommuner i Flextrafikken
 • Arbejde for sikre skoleveje, herunder ved etablering af flere cykelbaner, vejudvidelser og 2-1 veje
 • Arbejde for fartdæmpende foranstaltninger, hvor der er behov
 • Igangsætte undersøgelse af omfartsveje ved bl.a. Houlbjerg, Vissing og Sall
 • Arbejde for nødvendig udvidelse af Aarhusvej i Søften/Hinnerup.