Favrskov skal være en erhvervsvenlig kommune                   Derfor vil Venstre:

 • Sikre et godt samarbejde mellem erhvervslivet og kommunen, herunder ved inddragelse af erhvervsorganisationerne, landboforeningen og Favrskov Erhverv
 • Styrke dialogen med erhvervsvirksomhederne og landbruget
 • Gøre kommunens hjemmeside erhvervsvenlig, således at eksempelvis iværksættere nemt kan finde nødvendige oplysninger og kontaktpersoner
 • Indføre flere digitale løsninger, som kan lette erhvervsvirksomhedernes samarbejde og kommunikation med kommunen
 • Indføre velkomstpakke, samt opsøgende indsats og hotline til nystartede virksomheder
 • Styrke rådgivningen af virksomhederne i forhold til E-handel
 • Være garant for, at der ikke indføres dækningsafgift
 • Kæmpe imod kædeansvar
 • I højere grad konkurrenceudsætte kommunale opgaver, herunder udarbejde en ny udbudspolitik
 • Styrke udbudsprocesserne i forhold til udbudsmateriale, dialog, tidsfrister og kontraktstyring
 • Sikre at kommunen betaler regningerne hurtigt
 • Sikre fortsat fokus på korte sagsbehandlingstider
 • Understøtte bedre mobil- og fiberdækning i de områder, hvor der er behov
 • Understøtte digital infrastruktur i øvrigt, eksempelvis ved at tiltrække mindre datacentre til kommunen
 • Opprioritere samarbejdet mellem folkeskolen og virksomhederne, bl.a. ved ansættelse af en erhvervsplaymaker, ved tværfaglig koordinering mellem Jobcentret og skoleforvaltningen og ved samarbejde med Relationsnetværket og Landbrug og Fødevarer (besøgsgårde)
 • Indføre erhvervspraktik for alle 9. klasse-elever, og mulighed for erhvervspraktik i 8. klasse
 • Arbejde for, at der sikres virksomhederne kvalificeret arbejdskraft, herunder ved en målrettet beskæftigelsesindsats
 • Understøtte lokale gårdbutikker og kunsthåndværk ved eksempelvis at give mulighed for fælles online-platform
 • Have særligt fokus på de små og mellemstore virksomheder, herunder ved at arbejde for geografisk opdelte udbud af kommunale småindkøb, droppe gebyrer for stadepladser og understøtte detailhandlen.