Favrskov skal være en borgervenlig kommune                        Derfor vil Venstre:

 • Sikre, at der er fokus og opfølgning på sagsbehandlingstider og svartider
 • Sikre, at sagsbehandling gennemføres og afgørelser træffes på lovligt grundlag
 • Sikre borgerperspektivet, tværfagligt samarbejde og koordination, samt ledelsesmæssigt fokus på at undgå søjletænkning, særligt i komplekse sager
 • Sikre respektfuld kommunikation i øjenhøjde til og med borgerne
 • Indføre mere moderne kommunikationsformer (virtuelle og hybride platforme), adgang til egne data, flere selvbetjeningsløsninger og sikker kommunikation med byrådsmedlemmer og forvaltningen
 • Sikre, at det er nemt at komme i kontakt med kommunen, såvel fysisk som online
 • Sikre bedre borgerinddragelse, f.eks. i form af nye mødeformer, flere borgerinddragende udvalg (§ 17, stk. 4-udvalg) og indførelse af en borgerforslagsordning
 • Arbejde for større åbenhed og gennemsigtighed i kommunale beslutninger og resultater, herunder begrænse brugen af lukkede dagsordener
 • Indføre nem og åben adgang til alle relevante oplysninger (om økonomi, normering etc.) på alle velfærdsområder
 • Prioritere, at kommunens hjemmeside er opdateret og overskuelig
 • Prioritere synlighed om Borgerrådgiverens funktion, samt opfølgning på Borgerrådgiverens anbefalinger
 • Indføre adgang til ekstern mægling i konfliktsager mellem borgere og kommune
 • Sikre, at der fortsat er nem og synlig adgang til at benytte en whistleblowerordning.