Favrskov skal være en god kommune at blive ældre i          Derfor vil Venstre:

 • Sikre, at der er et tilstrækkeligt antal plejeboliger
 • Se positivt på flere friplejehjem
 • Understøtte attraktive boformer for seniorer, herunder seniorboliger og bofællesskaber
 • Sikre god adgang til frit valg af leverandør på ældreområdet
 • Sikre mest mulig selvbestemmelse og frihed til den ældre
 • Sikre klippekortordningens overlevelse på såvel plejecentre som for hjemmeboende
 • Arbejde for større inddragelse af pårørende
 • Afprøve nye organiseringsformer i ældreplejen, som skal sikre høj kvalitet og brugertilfredshed
 • Forbedre brugertilfredshedsundersøgelserne, så resultaterne i højere grad bliver anvendelige, herunder ved at anvende erfaringer fra andre kommuner med at inddrage pårørende i brugerundersøgelserne
 • Arbejde for at forenkle og reducere dokumentationskravene, herunder ved at inddrage erfaringer fra andre kommuner
 • Arbejde for personalekontinuitet, så den ældre har færrest mulige personalekontakter
 • Udvide ordningen med unge (15-17 årige) i fritidsjob på plejecentre
 • Give mulighed for at etablere flere legestuer på plejecentre
 • Indføre etiske regnskaber som supplement til de eksisterende tilsyn
 • Prioritere efter- og videreuddannelse af ansatte i ældresektoren
 • Etablere en ældrerådgiverfunktion og/eller en seniorambassadørordning
 • Indføre pensionistkort til kollektiv transport
 • Være garant for, at dansk madkultur og danske højtider igen bliver en del af mad- og måltidspolitikken, som ligeledes skal sikre det frie valg
 • Indføre intranet for borgere, pårørende og personale, samt sikre bedre digitale kommunikationsmuligheder med pårørende og efter borgerens ønske udvide anvendelsen af skærmbesøg
 • Tilbyde en kommunal betalingskortløsning til beboere på plejecentre
 • Arbejde for, at der forefindes et tilstrækkeligt antal hospicepladser til at dække behovet for Favrskovs borgere
 • Sikre godt og konstruktivt samarbejde med Ældrerådet og frivillige organisationer inden for området.