Birgit Liin


Kære borger i Favrskov

Tak for de 5.757 stemmer, som tilfaldt Venstre i forbindelse med kommunalvalget den 16. november 2021. Venstres byrådsgruppe vil fra 1. januar 2022 bestå af følgende byrådsmedlemmer:

  • Birgit Liin, gruppeformand, 1. viceborgmester, medlem af Økonomiudvalget
  • Morten Bang, formand for Kultur- og Fritidsudvalget, næstformand i det særlige Børne- og Ungeudvalg
  • Flemming Nørgaard, formand for Børne- og Skoleudvalget
  • Thomas Storm, næstformand i Plan- og Landdistriktsudvalget, samt medlem af Økonomiudvalget
  • Simon Buus Olsen, medlem af Kultur- og Fritidsudvalget, formand for Landsbyrådet og medlem af Folkeoplysningsudvalget.

Venstre vil i denne byrådsperiode arbejde for at virkeliggøre så mange af vores politiske mærkesager som muligt. Du kan læse vores valgprogram her på siden - og du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller gode forslag. Vi lytter meget gerne.

Venlige hilsner

Birgit Liin