Birgit Liin


Kære borger i Favrskov

Tak for de 5.757 stemmer, som tilfaldt Venstre i forbindelse med kommunalvalget den 16. november 2021. Venstres byrådsgruppe vil fra 1. januar 2022 bestå af følgende byrådsmedlemmer:

  • Birgit Liin, gruppeformand, 1. viceborgmester, medlem af Økonomiudvalget
  • Morten Bang, formand for Kultur- og Fritidsudvalget, næstformand i det særlige Børne- og Ungeudvalg
  • Flemming Nørgaard, formand for Børne- og Skoleudvalget
  • Thomas Storm, næstformand i Plan- og Landdistriktsudvalget, samt medlem af Økonomiudvalget
  • Simon Buus Olsen, medlem af Kultur- og Fritidsudvalget, formand for Landsbyrådet og medlem af Folkeoplysningsudvalget.

Venstre vil i denne byrådsperiode arbejde for at virkeliggøre så mange af vores politiske mærkesager som muligt. Du kan læse vores valgprogram her på siden - og du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller gode forslag. Vi lytter meget gerne.

Venlige hilsner

Birgit Liin

21. maj 2022 07:47

Sammen med de andre borgerlige partier ønsker Venstre at ligestille private og kommunale tilbud, så borgerne får valgfrihed. Vi ønsker også at oplyse borgerne om de muligheder, der er, også for selv at…

29. marts 2022 20:55

Tilskud til hjemmepasning (0 til og med to år) vedtaget med 13 stemmer for 💙

17. marts 2022 10:34

Ukraine og konsekvenserne for Danmark, Europa og verden fylder på KL’s kommunalpolitiske topmøde 2022. Mødet indledtes med stående klapsalver fra de 1.632 deltagere - med det blå-gule flag på storskærmen…

16. marts 2022 17:07

Når en sag handler mere om jura end politik I Voldum er borgerne ikke glade ved udsigten til endnu et bosted for udsatte unge. Der er i forvejen to lignende bosteder i området. Der er søgt om landzonetilladelse…

5. marts 2022 09:52

Landsbyrådet blev som følge af konstitueringsaftalen efter valget flyttet, så det nu hører under det omdøbte Plan- og Landdistriktsudvalg. Det skulle gerne give bedre planlægning og mere fokus på bosætning,…